Inkomensafhankelijke huurverhoging 2024

Wat is een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Dit is een huurverhoging die afhangt van het inkomen van de huurder en zijn of haar huishouden.

Hoe hoog is een inkomensafhankelijke huurverhoging?

De inkomensafhankelijke huurverhoging moet hoger zijn dan een reguliere huurverhoging. Dit is regelgeving. Als u een hoog middeninkomen heeft en de reguliere huurverhoging is hoger dan €50,-, dan krijgt u een reguliere huurverhoging. De maximale reguliere huurverhoging van een sociale huurwoning is dit jaar 5,8%.

  • De inkomensafhankelijke huurverhoging voor hoge middeninkomens is ten hoogste €50,-.
  • De inkomensafhankelijke huurverhoging voor hoge inkomens is ten hoogste €100,-.
De nieuwe huur wordt niet hoger dan de maximaal toegestane huurprijs van de woning.
Hoe komen jullie aan informatie over mijn inkomen?

Van de Belastingdienst krijgen wij een 'Verklaring voor de inkomensafhankelijke huurverhoging'. Op basis van deze verklaring weten wij of u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt. Deze verklaring sturen wij als bijlage mee met de brief over de huurverhoging.

Wat kan ik doen als mijn inkomen in 2023 is gedaald?

De verklaring die wij van de Belastingdienst ontvangen is gebaseerd op uw inkomen in 2022. Is uw inkomen in 2023 gedaald tot onder de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan kunt u mogelijk bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Let op: we kunnen alleen een volledig ingevuld formulier met bijlagen in behandeling nemen.

Vul dit formulier van de rijksoverheid in. Mail het ingevulde formulier met alle bijlagen vóór 1 juli 2024 naar woonservice@dgw.nl.

Wat kan ik doen als mijn inkomen is gedaald na een eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging?

Heeft u in de afgelopen drie jaar één of meerdere keren inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw inkomen daarna gedaald? Dan kunt u ons vragen om die inkomensafhankelijke huurverhoging(en) voor de toekomst terug te draaien. Hier leest u hoe u dat doet.
De huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht, maar gaat gelden vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging. Er geldt een indieningstermijn van tenminste twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Kijk op www.rijksoverheid.nl bij "Kan ik bezwaar maken tegen mijn huurverhoging". Alleen als u aan de voorwaarden voldoet kunt u bij ons bezwaar maken tegen de huuraanpassing. Uw bezwaar tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging moet vóór 1 juli 2024 bij ons binnen zijn via woonservice@dgw.nl.
Bijvoorbeeld als de verklaring van de Belastingdienst niet klopt.

Voorbeeldbrief voor gehandicapten en chronisch zieken
Door de minister aangewezen groepen van gehandicapte en chronisch zieke huurders kunnen tegen de inkomensafhankelijke huurverhogingen bezwaar maken door gebruik te maken van een modelbrief van het Juridisch Loket. Hier ziet u ook welke stukken u moet meesturen.
Mail uw brief vóór 1 juli 2024 naar woonservice@dgw.nl.