Overlast

Ervaart u overlast? Bespreek dit met de persoon of personen die overlast veroorzaken en probeer samen tot een oplossing te komen. Lees hieronder de stappen die u kunt zetten.

Overlast tips

Soms kunt u overlast ervaren van uw buren, omdat ze luidruchtig wonen. Bijvoorbeeld harde muziek, een blaffende hond, aanloop van familieleden of kinderen die door het huis rennen en spelen etc. Wanneer de overlast af en toe voorkomt is dit niet gelijk overlast, maar zijn dit leef geluiden. Wanneer dit structureel voorkomt, dan wordt het tijd om hier iets aan te doen.

Vaak weten mensen niet dat ze hun buren tot last zijn. Belangrijk is dat u het probleem eerst samen met uw buren bespreekt. Bekijk hier een aantal tips voor een goed gesprek met de buren.

Wat moet ik doen als de overlast blijft en als we er niet samen uitkomen?
Vinden jullie samen geen oplossing? Dan is buurtbemiddeling de volgende stap. Belangrijk is dat huurders hier allebei aan mee werken. Meld u hier aan voor buurtbemiddeling.

Wat moet ik doen als de overlast blijft aanhouden en buurtbemiddeling heeft niet geholpen?
Blijft u overlast houden? Houd dan een dagboek bij van de overlast. Als u inzicht hebt in hoe vaak welke overlast door wie wordt veroorzaakt, dan kunnen wij in gesprek gaan met de overlastgever en als dat nodig is juridische stappen ondernemen.

Wanneer kunnen er juridische stappen worden genomen?
In het uiterste geval kan aan de rechter ontbinding van het huurcontract worden gevraagd. Dit gaat niet zomaar en is een langlopende procedure. Huurders zijn wettelijk namelijk goed beschermd. Het is daarom belangrijk zo veel mogelijk bewijzen van de overlast te verzamelen. Als het dossier voldoende bewijzen bevat, wordt er een juridische procedure gestart.

Wilt u niet naar de rechtbank? Dan kunt u nu terecht bij de wijkrechter, een initiatief van de rechtbank Den Haag in samenwerking met de gemeente Den Haag.

Overlast melden

Lukt het niet om samen afspraken te maken en blijft de overlast bestaan? Meld uw overlast dan bij ons. Klik hieronder op 'Ik ben huurder' of 'Ik ben geen huurder', zodat de melding op de juiste plek terecht komt.

Gemeente Zoetermeer

Gaat uw melding over overlast op openbaar terrein? Neem dan contact op met de gemeente Zoetermeer via www.zoetermeer.nl of via de MijnGemeente app.

  • Rondslingerend vuil op openbaar terrein
  • Vervuiling van de buurt bijvoorbeeld door graffiti
  • Rotzooi op straat of vernielingen en onregelmatigheden aan openbaar terrein
  • Slecht onderhouden openbaar groen
  • Parkeeroverlast op de openbare weg
  • Veel hondenpoep op straat
De iOS versie van de MijnGemeente app is te downloaden in de Appstore, de Android versie via de Google Playstore.
Heeft u een spoedeisende melding of vraag, zoals een omgewaaide boom over de weg of is er sprake van ander acuut gevaar, dan gaat de gemeente er direct mee aan de slag! U kunt deze melding doorgeven via 14 079 (ook buiten kantoortijden).

Meldpunt Bezorgd


Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp?
Dit kan zijn op bijvoorbeeld het gebied van:
Psychiatrie, Verslaving, Sociaal isolement, Vervuiling, Overlast, Maatschappelijke/sociale problemen en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Laat het dan weten aan het Meldpunt Bezorgd via 088-900 4000, via dit contactformulier: Zoetermeer - Meldformulier Bezorgd - Kwadraad of per e-mail via meldpuntbezorgd.zoetermeer@kwadraad.nl

Is er sprake van een noodsituatie? Bel dan 112.