Veelgestelde vragen over de huuraanpassing 2024

Hier vindt u de vragen en antwoorden over de huuraanpassing in 2024. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar: woonservice@dgw.nl.

Waarom is huuraanpassing nodig?

De Goede Woning doet onderhoud, beheer, investeringen en betaalt rente en aflossing op de leningen. De kosten voor verduurzaming, bouw en onderhoud stijgen jaarlijks. Dit betalen we vanuit de huurinkomsten. De jaarlijkse huuraanpassing is nodig omdat de ontwikkeling van onze uitgaven en inkomsten in balans moeten zijn om onze taken uit te kunnen blijven voeren.

Heb ik recht op huurtoeslag?

De overheid heeft dit jaar de huurtoeslag extra verhoogd en meer huurders hebben recht op huurtoeslag.
Of en hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt van veel dingen af. Zoals uw leeftijd, of u alleen woont of samen, de hoogte van uw huur, uw inkomen en vermogen.

Op www.belastingdienst.nl kunt u berekenen of u recht heeft op huurtoeslag. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.

Verandert er iets in uw leven? Dan kan dit invloed hebben op uw toeslag. Geef wijzingen snel door via Check, Pas aan En door.

Kijk voor meer uitleg over de huurtoeslag op: uitleg over huurtoeslag - De Goede Woning (dgw.nl)

Wilt u hulp bij het invullen van formulieren?

Hulp bij het invullen van formulieren


Onderstaande organisaties kunnen u helpen met het invullen van formulieren:

Het GeldPunt
Kijk op Het GeldPunt: voor vragen over geldzaken | Gemeente Zoetermeer
Gratis te bellen via 079-206 0260 of 06-15031286. Deze nummers zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 16.30 uur.


Stichting Mensen in de Minima (MIM)
Kijk op https://www.stichtingmim.nl/
Stichting MIM is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt bij vragen op het gebied van werk, zorg, inkomen en sociale wetgeving.
Kantoor Meerzicht (Uiterwaard 27): open spreekuren op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 9:00 uur tot 11:00 uur. Info: 079-3163293 of meerzicht@stichtingmim.nl.
Oosterheem (Enjoy Life, Oosterheemplein 198): open spreekuren op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur. Info: 06-53883757 of oosterheem@stichtingmim.nl.

Formulierenbrigade
Kijk op: https://www.formulierenbrigadezoetermeer.nl/
Vrijwilligers helpen u gratis bij het invullen van formulieren voor zorg, werk, inkomen en belastingen.
Kom langs bij het inloopspreekuur aan het Croesinckplein 24, ingang B. Maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur.
Of maak een afspraak via 079-3200377. Neem altijd uw DigiD code mee en alle brieven die te maken hebben met uw vraag.

Wanneer ontvang ik de brief over de huuraanpassing?

U ontvangt voor 1 mei 2024 een brief van ons.

Wanneer gaat de huuraanpassing in?

Uw huuraanpassing gaat in op 1 juli 2024.

Hoe gaat de betaling van het nieuwe huurbedrag per 1 juli 2024?

Vanaf 1 juli 2024 schrijven wij de nieuwe huurprijs (en de aangepaste servicekosten) af van uw bankrekening. Dit doen wij op de eerste werkdag van de maand. U hoeft hiervoor niets te doen. Als u geen automatische incasso heeft, ontvangt u van ons een (digitaal) betaalverzoek.

Advies van Huurdersvereniging HUIB

Huurdersvereniging HUIB is het niet eens met de hoogte van de huuraanpassing 2024. "Wij vinden de huurverhoging dit jaar extreem hoog en hebben er daarom niet mee ingestemd", vertelt voorzitter Wim van den Burg van HUIB. "Samen met andere huurdersorganisaties roepen we politiek Den Haag en de Woningcorporaties op om de maximale huurverhoging te verlagen naar 3,2%, gelijk aan inflatie. Hoewel het bestuur van HUIB begrijpt dat ook de woningcorporaties de gevolgen van de hoge prijsstijgingen moeten opvangen, doet HUIB een beroep op DGW om de knellende positie van met name de lage inkomensgroepen te verlichten. Kijk voor meer informatie op: Advies van HUIB over huurverhoging per 1 juli a.s. - Huurders in Beweging

Reactie van De Goede Woning

In de Nationale Prestatieafspraken hebben overheid, woningcorporaties en de Woonbond (namens de huurders) samen afgesproken dat de maximale huurprijsstijging per woonruimte gelijk is aan de CAO-loonontwikkeling. Daarbij is er rekening mee gehouden dat de lonen gemiddeld meer stijgen dan de huren. Dit betekent dat de meeste huurders wel meer huur gaan betalen dan afgelopen jaar, maar dat zij tegelijkertijd ook meer inkomen ontvangen. De verhouding huur/inkomen blijft hierdoor in balans. Dit zal niet voor alle huurders gelden, daarom heeft de overheid verschillende maatregelen genomen. Dit jaar is de huurtoeslag extra verhoogd en meer huurders hebben recht op huurtoeslag. Ook passen we als woningcorporatie maatwerk toe voor huurders die moeite hebben om de huur te betalen.

De Goede Woning past de huren aan omdat de kosten voor verduurzaming, bouw en onderhoud ook jaarlijks stijgen. Dit betalen we vanuit de huurinkomsten. De jaarlijkse huuraanpassing is nodig omdat de ontwikkeling van onze uitgaven en inkomsten in balans moeten zijn om onze taken uit te kunnen blijven voeren. De Goede Woning doet onderhoud, beheer, investeringen en betaalt rente en aflossing op de leningen.

Met hoeveel procent mag de huur worden aangepast van een sociale huurwoning?

Elk jaar stelt de overheid vast met hoeveel procent de huurprijs voor sociale huurwoningen maximaal mag worden verhoogd. De huur van zelfstandige huurwoningen mag per 1 juli 2024 met 5,8% worden verhoogd, tenzij huurders in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Sociale huurders met een hoger inkomen kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Alleenwonend
Tussen € 52.753 en € 62.191 –> maximaal 50 euro huurverhoging (of 5,8%, als dat hoger is)
Hoger dan € 62.191 –> maximaal 100 euro huurverhoging

Niet alleenwonend
Tussen € 61.046 en € 82.921 –> maximaal 50 euro huurverhoging (of 5,8%, als dat hoger is)
Hoger dan € 82.921 –> maximaal 100 euro huurverhoging

Met hoeveel procent mag de huur worden aangepast van een vrije sector huurwoning?

Voor huurders in de vrije sector geldt een huuraanpassing van 4,8%.

Met hoeveel procent mag de huur worden aangepast van een garage?

Er is geen wettelijk maximum aan de huuraanpassing van een garage. Hoeveel wij de huur mogen verhogen, is afhankelijk van wat wij in het huurcontract met u hebben afgesproken.

Wat als ik betaalproblemen heb?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via incassoconsulenten@dgw.nl, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Bellen kan ook: (079) 343 80 00. We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Heeft u geldzorgen?
Bekijk hier het overzicht van organisaties in Zoetermeer die u kunnen helpen: Hulp bij geldzorgen in Zoetermeer

Wat kan ik doen als mijn inkomen is gedaald?

Uw huur kan mogelijk worden aangepast als u eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad. Op inkomensafhankelijke huurverhoging vindt u hierover meer informatie.

Heeft u betalingsproblemen door een gedaald inkomen, maar staat uw situatie er niet bij? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via incassoconsulenten@dgw.nl, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Bellen kan ook: (079) 343 80 00. We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Heb ik recht op huurverlaging?
Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Kijk op www.rijksoverheid.nl bij "Kan ik bezwaar maken tegen mijn huurverhoging".

Alleen als u aan de voorwaarden voldoet kunt u bij ons bezwaar maken tegen de huuraanpassing door gebruik te maken van een modelbrief van het Juridisch Loket. Hier ziet u ook welke stukken u moet meesturen.
Mail uw brief vóór 1 juli 2024 naar woonservice@dgw.nl.

Mogen jullie onbeperkt de huurprijs blijven verhogen?

Nee, dat mag niet. Bij een sociale huurwoning mag de kale huurprijs niet boven de maximale huurprijsgrens uitkomen. Wij zorgen ervoor dat de huurprijs niet boven de maximale huurprijsgrens uitkomt.

Hoe komen jullie aan de informatie over mijn inkomen?

Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging vragen wij bij de Belastingdienst een inkomensindicatie op over het jaar 2022. De Belastingdienst geeft ons geen gespecificeerde inkomensgegevens. Wel een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. De verklaring van het huishoudinkomen mag niet worden bewaard.

Mogen jullie, gelet op de wet privacy, mijn gegevens wel opvragen?

Ja, de Rijksoverheid heeft dit bepaald in de 'Wet gegevensverstrekking Belastingdienst'.

Welke gegevens krijgen jullie van de Belastingdienst?

De belastingdienst geeft ons een inkomensindicatie over het jaar 2022. De Belastingdienst geeft ons geen gespecificeerde inkomensgegevens. Ook geeft de Belastingdienst geen persoonsgegevens van de leden van uw huishouden.

Wat als ik het oneens ben met het onderhoud van de woning?

U kunt geen bezwaar te maken tegen de huuraanpassing als u het niet eens bent met het onderhoud van de woning. U kunt wel een verzoek om tijdelijke huurverlaging aanvragen via de Huurcommissie.

Hoeveel mag een energieprestatievergoeding (EPV) worden verhoogd?

De maximumbedragen voor een energieprestatievergoeding zijn wettelijk bepaald. Deze maximumbedragen worden jaarlijks door de overheid verhoogd op basis van het inflatiepercentage van het voorgaande jaar. In 2023 bedroeg de inflatie (CPI) 3,8%. De energieprestatievergoedingen die De Goede Woning in rekening brengt zijn allen lager dan de wettelijke maximumbedragen.

Waarom zijn er verschillen in huurprijs en huuraanpassing voor dezelfde soort woningen?

Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die nu al een goede prijs hebben. Bekijk dit filmpje voor meer uitleg.

Mijn vraag staat er niet bij

Neem contact met ons op. Stuur een e-mail naar woonservice@dgw.nl of bel (079) 343 80 00. We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.